Belka
Czwartek, 17 Stycznia 2019   imieniny: Marian, Jan, Antoni
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Legionowska MAPA -Młodzi Aktywni Pracujący Ambitni-

Data publikacji: 2017-08-17, Data modyfikacji: 2017-08-18
A A AWydrukDrukuj  
 
Legionowska MAPA -Młodzi Aktywni Pracujący Ambitni-

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca grudnia 2017 r. grupy 50 osób w wieku 15-29 lat bezrobotnych lub biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie uczestniczących
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie powiatu legionowskiego, woj. mazowieckiego.

Oferta projektu:
1. Poradnictwo psychologiczne
• Grupowe (5 grup po 10 uczestników/-czek; 8 godzin na jedną grupę),
• Indywidualne (25 uczestników/-czek; średnio 5 godzin na osobę).
2. Poradnictwo zawodowe
• Grupowe (5 grup po 10 uczestników/-czek; 24 godziny na jedną grupę),
• Indywidualne (50 uczestników/-czek; średnio 2 spotkania po 3 godziny na osobę).
3. Szkolenia zawodowe
• Konserwator(ka) budynków z modułem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (30 osób; 96 godzin na grupę),
• Spawanie metodą TIG 141 (10 osób; 122 godziny na grupę),
• Kucharz I i II stopnia o specjalizacji kuchnia amerykańska (5 osób; 140 godzin na grupę),
• Krawiec(owa) z modułem projektowania odzieży (5 osób; 150 godzin na grupę).
4. Staże zawodowe – 4-miesięczny staż zawodowy.
5. Pośrednictwo pracy
Polegać będzie w szczególności na wykonywaniu czynności i działań określonych w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mających na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy. Pośrednictwo będzie realizowane przez Open Education Group Sp. z o.o., które jest agencją zatrudnienia posiadającą wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 15-29 lat, które są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), łącznie 50 osób (26 mężczyzn, 24 kobiet) z terenu powiatu legionowskiego, woj. mazowieckiego.

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od maja do września 2017 r. i obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa
w projekcie poprzez złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego i/lub oświadczenia potwierdzającego kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.
ETAP I: Wypełnianie formularza rekrutacyjnego, który posłuży do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.
ETAP II: Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym (średnio 5 spotkań). Uczestnik/-czka będzie
o nich powiadamiany/-a telefonicznie lub e-mailowo a spotkania będą odbywać się w powiecie legionowskim, najbliżej miejsca zamieszkania Kandydata.

Kryteria formalne:
• osoby zamieszkałe na terenie powiatu legionowskiego;
• osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
• osoby, które wypadły z systemu edukacji;
• osoby nie kwalifikujące się dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER .
Kryteria pierwszeństwa:
• osoby (kobiety i mężczyźni) z wykształceniem średnim lub niższym +5 pkt;
• płeć (kobiety) +8 pkt;
• osoby (kobiety i mężczyźni) dotknięte dyskryminacją wielokrotną (np. ze względu na wiek, płeć, sytuację materialną, niepełnosprawność) + 5 pkt.
Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Planowane efekty:
min. 25 osób poniżej 30 lat uzyska kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie
min. 44 osoby (21K,23M) poniżej 30 lat nabędą kompetencje społeczne w zakresie automotywacji do działania i wytrwałości w podjętych działaniach
min. 44 osoby (21K,23M) poniżej 30 lat nabędą kompetencje społeczno-zawodowe w zakresie sprawnego poruszania się po rynku pracy
min. 8 osób (3K,5M) poniżej 30 lat nabędzie kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
min. 22% osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu
min. 40% osób poniżej 30 lat, długotrwale bezrobotnych uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu
min. 53% osób poniżej 30 lat, o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu
min. 48% osób poniżej 30 lat, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Okres realizacji:
Projekt realizowany w okresie 01.05.2017 r. – 30.04.2018 r.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja , Autor zdjęć: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Czy jesteś za przyłączeniem Legionowa do Warszawy?
Tak - chcę przyłączenia do stolicy
Nie - jestem przeciwny
Nie mam zdania
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 

Powiat legionowski - siedzibą powiatu jest miasto Legionowo, jedno z najmłodszych, a zarazem najbardziej zaludnionych miast w województwie Mazowieckim. Miasto leży w odległości 23 km na północ od centrum m.st. Warszawy, w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego i jest położone na szlakach komunikacyjnych łączących Warszawę z Gdańskiem (linia kolejowa) i Pojezierzem Mazurskim (droga krajowa nr 61).

W skład powiatu legionowskiego wchodzą gminy: Legionowo, Serock, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew.

Liczba stałych – zameldowanych mieszkańców w powiecie legionowskim wg stanu na 30.06.2014 r. wyniosła 106 108 osób. 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola